Hỗ trợ

Để tìm và tải lên tài liệu sản phẩm hoặc phiên bản chương trình cơ bản, vui lòng chọn sản phẩm của bạn

Chuyển văn bản thành giọng nói

Thư viện sách

Ngôn ngữ

Liên hệ

Chọn một kênh liên lạc thuận tiện

Hãy cùng trò chuyện nào!
Đường dây nóng của Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng

Dịch vụ

E-mail: digibookvn@gmail.com

Gọi cho chúng tôi: 0839.735.735

 • image
  How to Reset PocketBook?
 • image
  How to Open Status Bar?
 • image
  How to Change Pages?
 • image
  How to Insert MicroSD Card?
 • image
  How to Grouping and Sorting of Books
 • image
  How to Make Factory Reset?
 • image
  How to Change the Interface Language?
 • image
  How to Update the software version?
 • image
  How to Copy Books From PC Into the Device Via the USB Cable
 • image
  How to Change Font
Aa HD