NGUỒN CẢM HỨNG

image

PocketBook InkPad Color 3: màn hình màu mới nhất và khả năng đọc và nghe vô hạn

PocketBook cập nhật dòng sản phẩm máy đọc sách điện tử có màn hình màu E Ink 7,8 inch – PocketBook InkPad Color 3 mới có màn hình E Ink Kaleido™ 3 mới nhất, cung cấp độ phân giải trang gia tăng đáng kể

Aa HD